در بدنه تاریخ خواهید ماند

اخذ جواز

ثبت شرکت

ثبت لوگو

تغییرات برند

ثبت طرح صنعتی

اخذ بارکد

تمام امور ثبت برند، ثبت شرکت، ثبت لوگو، طراحی صنعتی، ثبت جواز، ایران کد، بارکد، گرید، تاسیس و پروانه بهره برداری در کل کشور را به ما بسپارید

همه خدمات

شرکت ثروت‌ساز، فعال در زمینه خدمات ثبت، فعالیت خود را از سال 1389 آغاز کرده است. و در این راه با هدف حمایت از رشد تولید ملی خدمت رسانی می‌کند.

چرا ثروت ساز؟

انواع شرکت ها

شرکت سهامی:
ابن شرکت، بازرگانی محسوب می شود حتی اگرموضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. در شرکت‌های سهامی سرمایهی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد. شرکت سهامیخود به 2 نوع تقسیم می شود:

سهامی عام: شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایهی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. به عبارتی دیگر، شرکت سهامی عام شرکتی است که حداقل 51 درصد سهام آنان از طریق بورس به عموم مردم واگذار شده باشد. شرکت های سهامی عام، تنها شرکت هایی هستند که در بورس پذیرفته می شوند.

سهامی خاص: شرکت هایی که تمام سرمایهی آن ها در موقع تاسیس، منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است.

شرکت با مسئولیت محدود:

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهر یک از شرکا ، بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایهی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود .در غیر این صورت، آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچیک از شرکا باشد، والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.این گونه شرکت ها اغلب از اشخاصی تشکیل می شوند که با یکدیگر دوست و یا همکارند و در حقیقت شرکتی فامیلی اند

شرکت تضامنی:

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیهی تمام قروض کافی نباشد ، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراردادی که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص کان لم یکن خواهد بود. در اسم شرکت تضامنی، باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت ،مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریکیا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل « و شرکا » و یا « و برادران قید شود».

شرکت مختلط غیر سهامی:

گاهی در عمل دیده می شود که شرکت های سرمایه ای با شرکت های ضمانتی با یکدیگر مخلوط شده و نوع دیگری از شرکت پیدا می شود. به این طریق که یکیا چند شریک ضامن و یکیا چند شریک که مسئولیت آن ها محدود است، هر دو در شرکت واحدی دارای سهم می شوند. بیشتر در مواردی که تاجری احتیاج به پول دارد و نمی خواهد قرض کند چند شریک در شرکت خود وارد می کند و مسئولیت آن ها را به میزان سرمایه محدود می سازد و خود نام تعهدات شرکت را ضمانت می نماید.

شرکت مختلط سهامی:

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بینیک عده شرکای سهامی و یکیا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایهی آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایهی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیهی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود. مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریکیا شرکای ضامن است. (ماده ی 164-163-162قانون تجارت)

شرکت نسبی:

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت “شرکت نسبی” و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد، بعد از اسم شریکیا شرکای ذکر شده عبارتی از قبیل “وشرکا”، “و برادران” ضروری است

شرکت تعاونی تولید و مصرف:

شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکای مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیایا اجناس به کار می برند.

سوالات متداول

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت بنا به نوع شرکت مورد درخواست متفاوت است. اما در همه موارد نیازمند شناسنامه و کارت ملی اعضا است. همچنین یک آدرس با کد پستی

1. تکمیل دو نسخه اظهارنامه طرح صنعتی
2- مدارک هویت متقاضی و طراح؛(شامل کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا)
3- 5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
4- رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه
5- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
6- مدارک نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید

زمان بررسی درخواست شما برای ثبت لوگو یا برند حدودا سه ماه از ورود اظهار نامه ممکن است به طول انجامد. البته این زمان حداکثری است. و ما این فرایند را سریعتر می‌کنیم.

1.ورود و ثبت نام در سایت مالکیت معنوی و در قسمت ثبت علائم تجاری 2. شکیل پرونده 3. ثبت اگهی های ثبت برند در روزنامه رسمی دادگستری و روزنامه ای کثیر الانتشار 4. پرداخت هزینه ثبت لوگو 5. صدور پروانه ده ساله ثبت لوگو

1. تکمیل فرم اظهارنامه 2. ارسال اظهارنامه به همراه نمونه و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت برند برای آن ها درخواست شده 3. بررسی اظهارنامه از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات در اداره مالکیت صنعتی 4. پرداخت هزینه های ثبت برند 5. انتشار آگهی اظهارنامه

اشخاص حقوقی

یک نسخه کپی از آگهی تاسیس ، هر نوع تغییرات مانند تغییر نام ، آدرس و تغییر مدیر عامل و همچنین روزنامه تاسیس به همراه درج تغییرات
یک نسخه کپی از مجوز های شرکت شامل پروانه بهره برداری و جواز تاسیس
کپی کارت بازرگانی به نام شرکت یا مدیر عامل شرکت
کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت
ارائه یک نمونه از علامت تجاری مورد تقاضاد در ابعاد 10*10
مهر شرکت

اشخاص حقیقی

کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی
کپی جواز کسب و یا هرگونه مجوز فعالیت
کپی کارت بازرگانی به نام متقاضی
یک نمونه از علامت تجاری مورد درخواست در ابعاد 10*10

شخص حقیقی: کپی شناسنامه، کارت ملی،کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)، کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

شخص حقوقی: کپی شناسنامه، کپی کارت ملی،کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)، کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)، کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)

مشتریان ما

مجله ثروت ساز

قانون تجارت در مورد نحوه تصمیم‌گیری

فوریه 24th, 2021|بدون دیدگاه

قانون تجارت در مورد نحوه تصمیم‌گیری در انواع شرکت‌های تجاری چه می‌گوید؟ شرکت های تضامنی و نسبی تمام تصمیم گیری ها به اتفاق آرا صورت می پذیرد. شرکت با مسئولیت محدود، طبق ماده ی [...]

چگونه شرکت خود را ثبت کنید؟

فوریه 24th, 2021|بدون دیدگاه

چگونه شرکت خود را ثبت کنید؟ شما جهت فعالیت قانونی در کسب و کار خود و همچنین جلب اعتماد هرچه بیشتر بازار هدف، نیازمند ثبت کسب و کار به عنوان شرکت هستید. اما با [...]

چرا طرح صنعتی خود را باید ثبت کنید؟

فوریه 24th, 2021|بدون دیدگاه

چرا طرح صنعتی خود را باید ثبت کنید؟ در بازار رقابتی امروز، صاحبین کسب و کار و به ویژه تولیدکنندگان، نیازمند ثبت کالاهای خود می‌باشند تا امکان سواستفاده از محصولات خود سلب نمایند. این [...]

چرا باید برند خود را ثبت کنیم

فوریه 24th, 2021|بدون دیدگاه

چرا باید برند خود را ثبت کنیم؟ ثبت برند، اصطلاح رایج این روزهاست که دغدغه ذهنی کارآفرینان و صاحبین کسب و کار شده است. اصلا برند چیست و چرا در بازار رقابتی دنیای امروز [...]

نظرات مشتریان

فاطمه حمصیان

من خدمات اخذ ایران کد را توسط تیم حرفه‌ای ثروت‌ساز گرفتم. خیلی سریع و حرفه‌ای کارم انجام شد.  

دکتر افشین گلستان

با سپاس فراوان از خدمات سریع و دقیق شرکت ثروت‌ساز.ثبت شرکت و برند من رو خیلی سریع و اصولی برام انجام دادن. دکتر افشین گلستان. مدیرعامل شرکت آرال

احسان سرافراز

ممنونم از خدمات و همراهی شما، بسیار سپاسگزارم.خیلی دقیق من رو برای ثبت برندم راهنمایی کردید و فرایند ثبت بسیار سریع انجام دادید.

رفتن به بالا
tamanna boobs pic tubepatrol.net fat girl xnxx pyasi girl newindiantube.mobi hindi rape video download geeb.xyz pussy kiss gif hlebo.mobi www xxxs video www xnxn hd hindiporn.pro www sarkariresult com
madrasi girl redwap3.com desi nude tumblr tamil okalam kashtanka.mobi shveta salve kerala ladies sex tubepatrol.sex torrentz2 in lambadi woman rajwap.biz hyderabad college sex kei mizuryu hentai.name hanti videos
night xnxx de.rajwap.xyz kerala old sex indian famous sex scandal redwap2.com sexy vedeo real life cam pakistanporn.info namitha pramod hot nude sexvideomalayalam xshaker.net ap sex videos gollapudi sobazo.com deoghar jharkhand